This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Những chức năng cơ bản nhưng mà rất quan trọng của quản lý tài chính

Công nợ phải trả và công nợ phải thu được thiết lập khi tạo yêu cầu thu hoặc chi liên quan đến khách hàng. Xem công

Khái niệm về quản lý tài chính và những điều cần biết

Vấn đề khó khăn đặt ra là làm sao có thể dự đoán hết được những biến động sẽ xảy ra với doanh nghiệp trong

Bí quyết giúp doanh nghiệp “xử lý” những nhân viên khó tính

Hãy cho nhân viên biết rằng cách cư xử không đúng sẽ được ghi nhận và gây ra hậu quả tiêu cực trong khi cư

Xu hướng hàng đầu trong Quản trị nguồn nhân lực

Và chính như vậy mà ngành công nghiệp phần mềm doanh nghiệp được xem như sự tăng vọt mạnh mẽ trong việc cung cấp giải

Cách để nguồn nhân lực thực sự là tài sản quý giá của doanh nghiệp

Ông Chiến cho rằng, doanh nghiệp nên đề ra những tiêu chuẩn cho vị trí và chuẩn hóa công việc của nhân sự ở vị

Quản lý rủi ro một yếu tố không thể tách rời với dự án

Nếu áp dụng quá trình phân tích rủi ro vào yêu cầu sẽ làm yêu cầu rõ ràng hơn, đầy đủ và chính xác hơn.

Không một dự án thành công nào có thể thiếu yếu tố quản lý rủi ro

Dự án luôn tồn tại vô số các rủi ro tiềm ẩn chưa được nhận diện, và khi ấy, nếu rủi ro xảy ra sẽ

Những nghịch lý thường gặp trong quá trình quản trị nhân sự

Nhưng để thu hút được ứng viên và giữ được nhân viên thì doanh nghiệp cần đáp ứng được các nhu cầu khác. Đó là

Cùng phân tích và quản lý rủi ro cho doanh nghiệp trước khi bắt đầu

Mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau về tầm ảnh hưởng của một nguy cơ nhất định– Mối nguy nhỏ đối với người

Những kỹ năng còn thiếu cần phải bổ sung ngay trong quản lý nhân sự

Nhận thức. Liệu có thật sự chính xác không khi cho rằng hầu hết các chuyên giaquản lý nguồn nhân lực không thể nói thứ

Những kỹ năng cần thiết và phương pháp quản lý nhân sự

Thiết lập mục tiêu cho nhân viên không phải làcông việc bạn làm theo ý thích của bản thân mà cần dựa trên khả năng

Quy trình quản lý rủi ro dự án nhằm tránh những mất mát không đáng có

Lợi ích của quy trình này là xác định mức độ ưu tiên của các rủi ro, thêm nguồn lực và các hoạt động cần

Những giải pháp cần biết nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng

Đối với khách hàng cá nhân: Cần theo dõi, nắm bắt được thông tin cá nhân của khách hàng một cách kịp thời, chính xác

Những vấn đề lớn của quản trị tài chính trong doanh nghiệp nên biết

Hệ thống quản lý tài chính cần được thực hiện bằng phần mềm kế toán phù hợp với đặc thù doanh nghiệp. Phần mềm kế


Quản Lý Đa Năng – Quản Lý Nhân Sự – Quản Lý Doanh Nghiệp – Kỹ Năng