Quản Lý Chất Lượng

Một số khái niệm về quản lý chất lượng cần phải biết

Nếu một sản phầm vì lý do nào đó mà không được nhu cầu chấp nhận thì phải bị coi là có chất lượng kém,

Những nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000:2000

Hoạt động kinh doanh của công ty khi đó được nhìn bằng con mắt của chính khách hàng. Những nhu cầu của khách hàng sẽ

Tổng hợp những điều cần biết về nhân viên quản lý chất lượng trong doanh nghiệp

Cùng với quá trình phát triển của quản trị chất lượng các quan niệm về chất lượng ngày càng được thể hiện hoàn thiện, thể

Những nhiệm vụ của một nhà quản lý chất lượng ở trong doanh nghiệp

Tổ chức, tham gia các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, giảm tổn thất nội bộ và báo cáo định kỳ hàng tháng, hằng

Bí quyết quản lý chất lượng trong doanh nghiệp theo chuẩn ISO

Đánh giá đúng tầm quan trọng của cán bộ QMR và trao quyền chủ động một cách hợp lý cho họ là điều kiện tiên

Những nguyên tắc nên áp dụng vào quản lý chất lượng trong doanh nghiệp

Nghĩa là sức mạnh của doanh nghiệp được tính bằng sự đóng góp của mọi thành viên, bộ phận trong doanh nghiệp, con người là