Những vấn đề lớn của quản trị tài chính trong doanh nghiệp nên biết

Hệ thống cần được thực hiện bằng phần mềm kế toán phù hợp với đặc thù doanh nghiệp. Phần mềm kế toán phân quyền quản lý theo cấp, đảm bảo tính an toàn và bảo mật cao đối với các dữ liệu kế toán quan trọng.

Nhằm khai thác được các lợi ích của việc mở rộng thị trường một cách tối đa và giải quyết cũng như giảm thiểu các rủi ro và thách thức trong việc phát triển kinh doanh, doanh nghiệp cần đặt ra một số điểm trọng tâm trong công tác quản lý tài chính:

1.Hiểu rõ Báo cáo tài chính

Thông qua các báo cáo tài chính, nhà quản lý tài chính sẽ phân tích các số liệu thu chi, thực trạng hoạt động của công ty, đánh giá tình trạng hoạt động tài chính đang lành mạnh hay không lành mạnh, từ đó để có thể thấy rõ cơ hội kinh doanh mới đưa công ty đến thành công.

Thông qua báo cáo tài chính, các chuyên gia quản lý tài chính có thể phán đoán nền tảng của công ty tốt hay xấu, biết được công ty đang phát triển hay suy yếu. Điều này đồng nghĩa với việc nắm rõ tình hình nội bộ của Công ty.

Một nhà quản lý tài chính cần phải hiểu báo cáo tài chính của công ty có thể ảnh hưởng thế nào đến các hoạt động của công ty. Từ đó thông qua phân tích để có thể biết được công ty có khả năng tiến hành đầu tư dự án nào đó hay không. Các con số có thể cho nhà quản lý biết sau khi công ty vay tiền đầu tư có thể phát sinh hiện tượng gì và cả những ảnh hưởng lâu dài của các khoản nợ đối với sự cân bằng thu chi. Bản báo cáo tài chính cũng là nơi để nhà quản lý tài chính biết những đầu tư của công ty có an toàn hay không, có phù hợp với thực trạng của công ty hay không.

2.Chú trọng cơ chế quản lý nguồn vốn của Công ty

Cơ chế quản lý điều hành nguồn vốn và các chi phí sản xuất kinh doanh cần được tăng cường theo hướng điều chỉnh cơ cấu thu chi phù hợp với việc cắt giảm các chi phí đầu vào. Cơ chế quản lý chi của công ty phải đảm bảo kế hoạch chi hợp lý, hiệu quả, đảm bảo kiểm soát được bội chi, tiến tới cân bằng vốn và doanh thu.

Hệ thống quản lý tài chính cần được thực hiện bằng phần mềm kế toán phù hợp với đặc thù doanh nghiệp. Phần mềm kế toán phân quyền quản lý theo cấp, đảm bảo tính an toàn và bảo mật cao đối với các dữ liệu kế toán quan trọng.

3.Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính

Doanh nghiệp cần tập trung, chủ động tiếp cận và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tài chính. Đặc biệt, doanh nghiệp cần phải coi chi phí đầu tư về vốn là một phần của hiệu quả đầu tư vào sản xuất kinh doanh.

4.Nâng cao năng lực của bộ máy quản lý tài chính doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần đẩy nhanh tiến trình này. Đặc biệt là hình thành đội ngũ chuyên gia quản lý tài chính có năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của các hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty cần xây dựng hệ thống thông tin để đáp ứng việc quản lý thu chi ngày một lớn hơn.

5.Lựa chọn cơ cấu vốn sử dụng tiết kiệm và hiệu quả

-Phân tích và đưa ra một cơ cấu nguồn vốn huy động tối ưu cho công ty trong từng thời kỳ.

-Thiết lập chính sách phân chia lợi nhuận một cách hợp lý đối với công ty, vừa bảo vệ được quyền lợi của chủ công ty và các cổ đông, vừa đảm bảo được lợi ích hợp pháp cho nhân viên.

-Kiểm soát việc sử dụng cả các tài sản trong công ty, tránh tình trạng sử dụng lãng phí, sai mục đích.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *