Tổng hợp những điều cần biết về nhân viên quản lý chất lượng trong doanh nghiệp

Cùng với quá trình phát triển của quản trị chất lượng các quan niệm về chất lượng ngày càng được thể hiện hoàn thiện, thể hiện ngày càng đầy đủ hơn bản chất tổng hợp, phức tạp của vấn đề và phản ánh sự thích hợp với điều kiện và môi trường kinh doanh mới.

Nhân viên là ai?
ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật cổ điển, hàng hoá được tạo ra bởi những cá nhân riêng lẻ, thường trong phạm vi một gia đình. người thợ thủ công biết yêu cầu của người tiêu dùng đặt ra kế hoạch sản xuất, tiêu thụ… để thoả mãn yêu cầu đó và thu lợi nhuận.

Công nghiệp phát triển, các vấn đề kỹ thuật và tổ chức ngày càng phức tạp. Vai trò của chất lượng cũng được nâng cao. Lúc này ra đời một số người chuyên trách về quản trị kế hoạch, kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Sự xuất hiện các công ty lớn đã làm nảy sinh một loạt nhân viên mới. Chuyên viên kỹ thuật, giải quyết các trục trặc về kỹ thuật. Nhưng vẫn không khắc phục được những sai phạm trong quản trị kỹ thuật và chất lượng và sản phẩm vẫn là mối lo ngại cho công ty. Do đó xuất hiện một loại nhân viên mới, nghiệp vụ cơ bản của họ là đảm nhiệm tìm ra nguyên nhân hạ thấp chất lượng sản phẩm.

Kiểm tra chất lượng thực hiện trong quá trình sản xuất, đặc biệt trong việc giám sát để loại bỏ những khuyếm khuyết về vật tư ở đầu vào cũng như những sản phẩm kém chất lượng ở đầu ra của dây chuyền sản xuất. Điều này không làm thay đổi bao nhiêu sự hình thành chất lượng còn quản trị chất lượng đề cập đến toàn bộ những tác nhân và các biện pháp ảnh hưởng đến sự hình thành chất lượng sản phẩm từ thiết kế, sản xuất đến tiêu dùng sản phẩm. Ví dụ như “Hệ thống lao động không lỗi được đề ra tại ngành chế tạo máy ở thành phố Xaratốp (Liên Xô) năm 1955”, “chương trình không khuyết tật” ở Mỹ được đề ra ở chi nhánh của hãng Martin (thành phố Orlando), phương pháp quản trị chất lượng đồng bộ (TQM) ở Nhật. Bài tính chủ yếu của các phương pháp này là tác động đến con người, đến ý thức của họ là người chủ yếu của quá trình công nghệ, tác động hữu hiệu đến nâng cao độ tin cậy, độ bền và chất lượng sản phẩm.

Cùng với quá trình phát triển của quản trị chất lượng các quan niệm về chất lượng ngày càng được thể hiện hoàn thiện, thể hiện ngày càng đầy đủ hơn bản chất tổng hợp, phức tạp của vấn đề và phản ánh sự thích hợp với điều kiện và môi trường kinh doanh mới.

2. Nhân viên quản lý chất lượng làm gì?

Họ là người chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng (ISO 9000) tại các đơn vị khu vực VP Công ty và …

Nắm rõ các quy định của hệ thống tài liệu chất lượng của Công ty cũng như tình hình thực hiện quy trình chất lượng tại các đơn vị. Tập hợp các thông tin liên quan đến nhu cầu xây dựng, soát xét tài liệu của các đơn vị.
– Lập kế hoạch đề xuất và tổ chức triển khai các hoạt động chất lượng, quản lý rủi ro cụ thể tại văn phòng Công ty trong từng giai đoạn.
– Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành nghiên cứu biên soạn/ soát xét cập nhật tài liệu cần thiết. Tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan, hoàn thiện tài liệu và trình Lãnh đạo xem xét, ban hành. Trực tiếp quản lý các tài liệu liên quan tới mua, bán hàng, nghiệm thu và quản lý chung: QT03, QT04, QT…

– Làm quyết định ban hành tài liệu, in ấn, đóng dấu kiểm soát và phân phối tới các đơn vị liên quan theo quy định.
– Hướng dẫn áp dụng, đôn đốc các đơn vị thực hiện tài liệu chất lượng (quy trình, quy định, biểu mẫu…) mới ban hành.
– Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện Chính sách, mục tiêu chất lượng & an ninh thông (khi được thiết lập), các quy trình, quy định của Công ty tại các đơn vị.
– Phối hợp với Phòng Kỹ thuật, Nhà máy tổ chức xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm. Làm thủ tục công bố áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa của Công ty.
– Liên hệ với cơ quan thử nghiệm, tổ chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa theo quy định.
– Đề xuất các dự án quản lý chất lượng, phối hợp với NV nghiên cứu cải tiến trong quá trình nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ quản lý (ISO Online, 5S, Kaizen) và triển khai áp dụng vào thực tế tại các đơn vị liên quan.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do TP.QLCL HT phân công.
– Cấp báo cáo: TP.QLCL HT, QMR.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *